Kde nás můžete vidět:


Buďme stále v kontaktu:

     

O souboru

Jeden z nejstarších moravských folklórních souborů, je nositelem jména svého rodného města Břeclav, které leží v nejjižnějším cípu Moravy, na hranici s Rakouskem a Slovenskem. V kraji krásném, rovinatém, na soutoku řek Moravy a Dyje, v kraji vinné révy, která tak dobře podněcuje nostalgii táhlých písní i výbušnost temperamentních verbuňků.

Soubor

Historie

Břeclavan vznikl v roce 1954 a ve svém repertoáru zachytil mnohé formy lidového umění svého kraje Podluží, ale také ty, které s ním bezprostředně souvisí: ohnivé párové tance sousedního Slovenska nebo pohraničních oblastí Dolních Rakous a některých dalších folklórních regionů Moravy.

Úspěchy

Soubor dlouhá léta spolupracuje s československým, později českým rozhlasem a televizí, natočil gramofonové desky, CD a se svým uměním navštívil téměř všechny evropské země. V roce 1985 se stal například laureátem festivalu ve Strážnici, velmi významná je jeho účast na mezinárodní folkloristické soutěži v Dijonu ve Francii v roce 1990, kde získal Náhrdelník burgundských vévodů, jednu z nejprestižnějších evropských cen této kategorie.

Během posledních let se soubor pravidelně zúčastňuje různých folklorních festivalů u nás i v zahraničí, kde se také umisťuje na předních místech. V roce 2005 získal hlavní cenu na folklorním festivalu v Šumperku, v roce 2006 pak dokonce tři ocenění na festivalu v tureckém Istanbulu - za nejkrásnější kroje, za nejlepší muziku a hlavní cenu festivalu.

Soubor

Co očekávat

Program Břeclavanu je pestrý, přitažlivý a variabilní. O to pečují muzikanti, zpěváci a tanečníci, všichni v překrásných lidových krojích viz. záznam koncertu pořádaného k 55. výročí založení Břeclavanu.Kulturní akce, tipy na víkend, akce pro rodiny a děti | Akcevkapse.cz